Suunnitelmallisuutta digimarkkinointiisi

Perusteellisesti suunniteltu digitaalinen markkinointistrategia toimii suunnannäyttäjänä ja takaa sinulle parhaat mahdolliset tulokset.

Skrollaa alas

Kamun ratkaisut tavoitteelliseen markkinointiin

Digitaalisen markkinoinnin strategia

Luomme yhdessä juuri sinun liiketoiminnallisen sopivan digimarkkinoinnin strategian, jonka avulla saat tuloksia.

 

Asetamme kanssasi markkinointi­suunnitelmaan toteuttamis­kelpoiset tavoitteet ja autamme saavuttamaan ne käytettävissä olevilla resursseilla älykkään testauksen avulla.

Katso hinnasto ja paketit!
Palvelemme sinua:
 • Tekemällä dokumentoidun ja helposti jaettavan markkinointistrategian, jossa on selkeät toimintaohjeet.
 • Toteuttamalla kanavakohtaisen suunnitelman digitaalisen markkinoinnin strategiaan.
 • Toimittamalla selkeän vuosikellomallin, josta on helppo seurata strategian toteutumista.

Strategian hyödyt digitaalisessa markkinoinnissa

Selkeät tavoitteet toiminnallesi

Strategiaan asetetut selkeät tavoitteet ohjaavat toimintaasi, pystyt niiden pohjalta arvioimaan, kuinka hyvin markkinointitoimet ovat onnistuneet ja tiedät mitä missäkin kanavissa tulee tehdä, jotta pääset tavoitteisiin.

Saavutat tavoitteesi

Asetamme yhdessä markkinointistrategiaan sinun yrityksellesi sopivat realistiset ja seurattavissa olevat tavoitteet, jotka pystyt ja osaat saavuttaa itse tai Kamun tiimin avustuksella.

Selkeyttä vuosikellolla

Saat selkeyden markkinointiin, kun voit seurata digimarkkinointistrategian toimivuutta suoraan dynaamisesta markkinoinnin vuosikellosta. Teemme sinulle strategiaan pohjautuen selkeän listan tehtäviä, jotka voit delegoida suoraan oikealle henkilöille.

Jatkuva kehittäminen

Jatkuvalla kehittämisellä ja strategian toteutumisen säännöllisellä seurannalla voit säästää rahaa, kun kohdennat markkinoinnin parhaiten toimiviin kanaviin. Saat kilpailuetua suunnitelmallisella markkinoinnilla, kun maksimoit käytössä olevat resurssit ja tavoitat liiketoiminnallesi tärkeimmät asiakkaat.

Varaa ilmainen konsultointi!

Kamun toteutus

Liikeneuvottelut - Kamu Digital
01

Tunnistetaan oikeat asiakkaat

Kartoitamme yhdessä kohderyhmän ja segmentoimme potentiaaliset asiakkaat esimerkiksi käyttäen avainsana- ja kilpailijatutkimusta, asiakaskyselyjä, datan ja asiakasprofiilien segmentointia. Tutkimme myös, kuinka paljon eri markkinointikanavista tavoitetaan kohdeyleisöä eli selvitämme missä kanavissa asiakkaat toimivat ja millaisiin asiakasryhmiin heidät voidaan jakaa.

Kollegat työskentelemässä modernissa toimistossa - Kamu Digital
02

Analysoidaan aiemmat vuodet

Strategiaa päivittäessä tulee tarkastella aikaisempien vuosien toiminta, jotta opimme vanhoista virheistä, ymmärrämme asiakkaiden käyttäytymistä ja tunnistamme toimivimmat kampanjat. Käymme yhdessä läpi yrityksesi tekemät markkinointitoimet edellisiltä vuosilta ja analysoimme, mitä hyvää ja mitä kehitettävää niistä löytyy. Tämän jälkeen ymmärrämme paremmin millaisia tuotto-odotuksia markkinointitoimille voimme asettaa sekä millaisia markkinointitaktiikkoja kannattaa käyttää.

Työskentelyä kannettavalla tietokoneella - Kamu Digital
03

Luodaan hypoteesit ja testausstrategia

Edellisten vuosien analyysin perusteella löydämme hypoteeseja testattavaksi tutkimalla, mitkä asiat ovat aiemmin toimineet ja mitkä eivät. Tämän pohjalta teemme hypoteesit ja kuinka testaamme ne käytännössä. Jos esimerkiksi tuloksia ei tietystä kanavasta tule, on järkevää tehdä hypoteesi, että sen painoarvoa pienenetään ja siirretään resurssit toiselle kanavalle. Seuraamme muutosten vaikutusta myös ylätasolla.

Lukujen esittäminen - Kamu Digital
04

Asetetaan tavoitteet ja KPIt

On aina yrityksen tuotteesta ja tilanteesta riippuvaista, mikä on oikea budjetti, asiakashankintahinta, kanavat sekä haettava tuotto. Asetamme yhdessä yrityksen toiminnalle sopivat kanavakohtaiset konkreettiset tavoitteet ja KPIt, jotta voimme seurata, mikä digimarkkinointistrategiassa toimii ja mikä ei.

Liiketapaaminen - Kamu Digital
05

Perustellaan suunnitelma ja sen kulut

Teemme business case -analyysin, jossa perustellaan kulut ja varmistetaan, että markkinointisuunnitelma on tavoittelemisen arvoinen. Business case -analyysissa otamme huomioon, millaiset tavoitteet ja tuotto-odotukset digimarkkinointistrategiassa on määriteltynä ja millaisia kustannuksia siihen liittyy. Lopputulemana on selkeä analyysi siitä, että tuotot ja hyödyt ylittävät markkinoinnista aiheutuvat kulut.

Liiketoimintaesittely - Kamu Digital
06

Dokumentoitu markkinointistrategia

Teemme toimintakelpoisen, dokumentoidun sekä helposti jaettavan digimarkkinointistrategian. Lopputulos on selkeä lista tehtäviä, josta pystyt helposti delegoimaan ne oikeille henkilöille. Strategian seuraamiseen käytämme dynaamista markkinoinnin vuosikelloa, josta voit seurata strategian tavoitteisiin pääsemistä ja johon on mahdollista tehdä muutoksia sekä päivittää onnistumisia.

Ota yhteyttä!

Asiakastarinat

 • SEMrush Nordic Awards finalisti STS Alpresorille tehdyillä mainos­kampanjoilla

  Pääsimme SEMrush Nordic Awards -finaaliin STS Alpresorin kanssa toteutetuilla Google & Bing Ads -kampanjoilla kategoriassa ”Best Online Marketing Campaign in Travel/Tourism”. Tavoitteena oli pienentää hakumainontaan käytettyä budjettia ja säilyttää samalla asiakasmäärä, mutta tulokset ylittivät odotukset kirkkaasti.

  STS Alpresor Alppimatkat referenssi
 • Pakkaa.fi kasvatti liikevaihtoa yli 30% satsaamalla moni­kanavaiseen markkinointiin

  Pakkaa.fi:n ja Kamu Digitalin vuosia kestänyt yhteistyö tuottaa tulosta. Projektissa Kamu on ollut vastuussa digitaalisesta mainonnasta eri alustoilla, markkinoinnin automaatiosta, hakukoneoptimoinnista analytiikasta ja markkinoinnin strategiasta. Tavoitteena on 30% vuosikasvu säilyttämällä nykyinen liikevoittoprosentti.

  Pakkaa.fi asiakastarina
 • ASSE raikasti ja yhtenäisti brändi-ilmettään Kamu Digitalin ohjauksella

  ASSE.fi – A World of Possibilities.

   

  Yksi Suomen vanhimmista vaihto-oppilasjärjestöistä päivitti brändi-ilmeensä, verkkosivuston ja projektinhallinnan 2000-luvulle Kamun avulla. Tavoitteena oli herättää kohdeyleisön mielenkiinto uudelleen sekä automatisoida hakemusten käsittely.

  ASSE referenssi