Enemmän tuloksia datallasi

Kerää, jalosta ja visualisoi liiketoiminnallesi olennainen data selkeäksi raportiksi, jonka avulla saavutat parhaat markkinoinnin tulokset. Kamu on apunasi!

Skrollaa alas

Kamun palvelut tavoitteelliseen markkinointiin

Data ja informaatio

Kanssamme teet tuloksellisempaa digimarkkinointia ja liiketoiminnan kasvua edistäviä päätöksiä laadukkaan datan avulla.

 

Muunnamme datasi ymmärrettäviksi ja selkeiksi toimenpiteiksi, jotta voit kohdentaa resurssit sinne, missä niillä on eniten merkitystä.

 

Päätöksiä varten teemme helppolukuisen raportin, josta näemme helposti, mitä toimenpiteitä kannattaa tehdä tavoitteidesi saavuttamiseksi.

Katso hinnasto ja paketit!
Palvelemme sinua:
 • Asentamalla tarvittavat analyttiikkatyökalut, kuten Matomo Analytics, Google Analytics 4, Microsoft Clarity tai Piwik PRO.
 • Keräämällä tiedon yhteen useista tietolähteistä (esim. asiakaskyselyt tai sisäiset järjestelmät).
 • Tekemällä tarvittavat järjestelmäintegraatiot Make-työkalua hyödyntäen.
 • Rakentamalla selkeät raportit, joista voit seurata markkinoinnin tuloksia.
 • Ehdottamalla toimenpiteitä, joiden avulla saavutat tavoitteesi.

Laadukkaan datan hyödyt digitaalisessa markkinoinnissa

Tuloksellinen päätöksenteko

Saavutat parempia markkinoinnin tuloksia, kun päätöksentekosi pohjautuu liiketoiminnallesi olennaiseen ja laadukkaaseen dataan.

Kilpailukykyä selkeän raportoinnin avulla

Varmistat paikkasi kilpailijoiden edellä ja saat vahvemman jalansijan alalla, kun pystyt selkeän raportoinnin avulla reagoimaan nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja muokkaamaan strategiaa.

Resurssien maksimointi

Selkeän ja laadukkaan datan avulla osaat kohdentaa resurssit mahdollisimman tuottavasti.

Liiketoiminnan kasvu ja kannattavuus

Oikean datan ja siitä jalostetun tiedon avulla teet valistuneempia päätöksiä, jotka edistävät liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta.

Varaa ilmainen konsultointi!

Kamun toteutus

Liiketoimintaesittely - Kamu Digital
01

Liiketoiminnan kannalta olennaisen datan löytäminen

Analysoimme kanssasi, mitä dataa tarvitset markkinointipäätöstesi tueksi, seuraavan vuoden strategian toteuttamiseksi ja hankintapäätösten läpisaamiseksi. Tärkeintä meille on saada kanssasi selkeä visio siitä, miksi dataa kerätään ja mitä kerätyllä datalla tullaan tekemään. Oikean datan kerääminen on strategisessa markkinoinnissa elintärkeää, koska sen avulla saat tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä, mieltymyksistä ja tarpeista, mikä johtaa tehokkaampaan kohdentamiseen, parempaan tuottoon sekä tehokkaaseen päätöksentekoon.

Tietokoneen näyttö - Kamu Digital
02

Analytiikan tämänhetkisen tilanteen kartoitus

Selvitämme, mitä tällä hetkellä markkinoinnissa mitataan ja mistä kaikkialta data on lähtöisin eli sijaitseeko se muissa järjestelmissä tai esimerkiksi asiakaskyselyissä. Lisäksi tutkimme yhdessä, kuinka paljon ja mistä kanavista myyntiä on aiemmin saatu sekä paljonko siitä on jäänyt voittoa. Selvityksen jälkeen arvoimme, pystymmekö olemassa olevien tietolähteiden avulla muodostamaan riittävät mittarit päätöksenteon tueksi.

Työskentelyä kannettavalla tietokoneella - Kamu Digital
03

Oikeiden työkalujen valitseminen tekniseen toteutukseen

Valitsemme yhdessä sopivimmat markkinoinnin työkalut ja asetetaan paikalleen tarpeelliset mittarit tiedon keräämiseen sekä tehdään mahdolliset tarvittavat integraatiot tiedon saamiseksi oikeaan paikkaan. Työkalupakistamme löytyvät muun muassa Google Analytics 4, Piwik PRO, Matomo, Microsoft Clarity sekä automatisoidut asiakaskyselyt.

Lukujen esittäminen - Kamu Digital
04

Tuodaan data käytäntöön

Valjastamme datan liiketoiminnan kehittämiseen eli muunnamme datan ymmärrettäväksi tiedoksi ja toimenpiteiksi. Muuntamisen jälkeen selvitämme, mitä tietoa vielä puuttuu ja mitä tulee muuttaa, jotta tarvittavat tiedot saadaan kerättyä.

Kollegat työskentelemässä modernissa toimistossa - Kamu Digital
05

Toimintasuunnitelman laatiminen

Teemme datan perusteella toimintasuunnitelman, kuinka toimintaa tulisi muuttaa ja kuinka resurssit kohdennetaan mahdollisimman tuottavasti. Tarkoituksenamme on tehdä selkeät ja yksityiskohtaiset toimenpiteet, joiden avulla pääsemme tuloksiin.

Liiketapaaminen - Kamu Digital
06

Markkinointitoimien jatkuva kehittäminen

Seuraamme yhteisissä tapaamisissa datan pohjalta, miten toimintasuunnitelma on edennyt ja kuinka sitä tulee hioa ja muuttaa. On tärkeää ymmärtää toimivatko markkinoinnin segmentoinnit ja kohdennukset mainonnassa, jotta voidaan optimoida markkinointitoimet datan avulla mahdollisimman tehokkaiksi.

Liikeneuvottelut - Kamu Digital
07

Ei kerätä dataa vain huvikseen

Lopputuloksena meillä tulee olla selkeä ymmärrys siitä, miksi analytiikka on asennettu. Lisäksi toteutamme helppolukuisen raportin, josta käy ilmi tuleeko yksittäinen muutos tehdä vai ei. Yrityksissä kerätään paljon dataa mutta se tuottaa arvoa vasta, kun ymmärretään miksi analytiikka ja raportointipohjat on asennettu ja kuinka niitä voi työssään hyödyntää.

Ota yhteyttä!

Asiakastarinat

 • SEMrush Nordic Awards finalisti STS Alpresorille tehdyillä mainos­kampanjoilla

  Pääsimme SEMrush Nordic Awards -finaaliin STS Alpresorin kanssa toteutetuilla Google & Bing Ads -kampanjoilla kategoriassa ”Best Online Marketing Campaign in Travel/Tourism”. Tavoitteena oli pienentää hakumainontaan käytettyä budjettia ja säilyttää samalla asiakasmäärä, mutta tulokset ylittivät odotukset kirkkaasti.

  STS Alpresor Alppimatkat referenssi
 • Pakkaa.fi kasvatti liikevaihtoa yli 30% satsaamalla moni­kanavaiseen markkinointiin

  Pakkaa.fi:n ja Kamu Digitalin vuosia kestänyt yhteistyö tuottaa tulosta. Projektissa Kamu on ollut vastuussa digitaalisesta mainonnasta eri alustoilla, markkinoinnin automaatiosta, hakukoneoptimoinnista analytiikasta ja markkinoinnin strategiasta. Tavoitteena on 30% vuosikasvu säilyttämällä nykyinen liikevoittoprosentti.

  Pakkaa.fi asiakastarina
 • ASSE raikasti ja yhtenäisti brändi-ilmettään Kamu Digitalin ohjauksella

  ASSE.fi – A World of Possibilities.

   

  Yksi Suomen vanhimmista vaihto-oppilasjärjestöistä päivitti brändi-ilmeensä, verkkosivuston ja projektinhallinnan 2000-luvulle Kamun avulla. Tavoitteena oli herättää kohdeyleisön mielenkiinto uudelleen sekä automatisoida hakemusten käsittely.

  ASSE referenssi