OKR (Objectives and Key Results) eli tavoitejohtamismalli

Skrollaa alas
Tavoitejohtamismalli OKR

OKR (Objectives and Key Results), tavoitejohtamismalli

Karsikaa turha tekeminen kenttä­työntekijöiden sekä johdon aikataulusta tekemällä vain tavoiteiden saavuttamista edesauttavia tehtäviä. OKR eli tavoitejohtamismalli tehostaa koko organisaation toimintaa.

 

Varaa maksuton konsultaatio

OKR hyödyt ja tehtävät

OKR:n hyödyt ja tehtävät

  • Lisätä läpinäkyvyyttä
  • Auttaa työntekijöitä keskittymään työssä tavoitteiden saavuttamista edesauttaviin asioihin
  • Objective (tavoite) vastaa kysymykseen “mihin haluamme mennä?”
  • Key results (avaintulokset) vastaa kysymykseen “miten voimme mitata, että pääsemme siihen tavoitteeseen?”
Mikä on OKR

Mikä on OKR?

OKR (Objectives & Key Results) on metodi, jolla pyritään määrittelemään ja seuraamaan nimensä mukaisesti projektin tavoitteita sekä odotettavia keskeisiä lopputuloksia. Sen pyrkimyksenä on selkeyttää koko organisaatiolle yhteiset tavoitteet ylimmästä johdosta kenttähenkilöstöön.

 

OKR tavoitejohtamismalli koostuu nimensä mukaisesti tavoitteista ja avaintuloksista. Sen pyrkimyksenä on selkeyttää koko organisaatiolle yhteiset tavoitteet ylimmästä johdosta kenttähenkilöstöön. Tavoitteet ja tulokset antavat työntekijälle mahdollisuuden priorisoida, kohdistaa ja mitata työnsä tuloksia.

 

Tavoitteet liittyvät tiettyihin, ajallisesti sidottuihin tavoitteisiin yritykselle, tiimille ja työntekijälle. Keskeiset tulokset ovat tavoitteita tai virstanpylväitä, jotka on saatettava päätökseen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Tavoitejohtamismalli sopii PMO:n, HR:n, sovelluskehittäjien, markkinointitiimien, myynnin, projektijohtajien ja yritysjohdon tarpeisiin, minkä ansiosta KPI:t saadaan tuotua reaaliaikaisesti päivittyviin mittaristoihin, mikä mahdollistaa tavoitejohtamismallin toteuttamisen.

OKR tavoitteet

OKR tavoitteet

Tavoitteiden mittaus on mahdollista:

 

  • Yrityksen tasolla
  • Tiimin tasolla
  • Henkilökohtaisella tasolla
  • Tavoitteet on mahdollista mitata minkä tahansa valitun aikakehyksen mukaan, tyypillisesti vuosineljänneksittäin.
OKR-mallin käyttö selkeyttää ja säästää aikaa

OKR-mallin käyttö selkeyttää ja säästää aikaa

OKR tavoitejohtamismalli antaa raamit ja varmistaa, että asetettuihin tavoitteisiin päästään. Aikataulutus ja sen seuranta on erityisen tärkeää. Kun asetetut tehtävät ja tavoitteet on kalenteroitu, ne auttavat suunnittelemaan ja seuraamaan tavoitteiden etenemistä visuaalisesti.

Yleinen kompastuskivi OKR tavoite­johtamis­mallin käyttöönotossa

Yleinen kompastuskivi OKR tavoite­johtamis­mallin käyttöönotossa

Yleinen kompastuskivi on, että asetetaan liian paljon tavoitteita. Tavoitteet on asetettu ylhäältä, mutta ne eivät ole linjassa siihen, mitä suoritetaan. Tämä johtaa siihen, ettei oikeasti seurata tavoitteiden edistymistä.

 

Tehokkaampaa on, että valitaan muutama asia jota organisaatio haluaa seurata ja tämän jälkeen pilkotaan tavoitteet niin, että tiimit tietävät kuukausitasolla, mitä heiltä odotetaan.

OKR-malli parantaa yrityksen sisäistä viestintää

OKR-malli parantaa yrityksen sisäistä viestintää

Projektien etenemisen ja tavoitteiden seurannan tulisi olla avointa terveellisessä yritysympäristössä, sillä se motivoi tiimiä puhaltamaan kovempaa yhteen hiileen. OKR-mallissa voidaan jakaa organisaation sisällä tietoa selkeästi niin, että kaikilla on hyvä ymmärrys nykytilanteesta. Tämä vähentää epätietoisuuden tunnetta ja lisää hyvää kommunikaatiota organisaatiossa.

Kvartaali kerrallaan kohti tavoitteita

Kvartaali kerrallaan kohti tavoitteita

Tavoitejohtamismalliin tavoitteet asetetaan kvartaaleittain. Yksittäinen tehtävä on mahdollista jakaa pienempiin osiin ja eri osille on mahdollista määrittää eri tekijät. Joustava tehtävän määritys on olennaista ja tärkeää, sillä organisaatioissa tilanteet muuttuvat nopealla syklillä.

Datapohjainen raportointi ja sovellusintegraatiot

Datapohjainen raportointi ja sovellusintegraatiot

Tavoitteiden seuraaminen on OKR-mallin visuaalisen ilmeen ansiosta; sen avulla voidaan hetkessä tulostaa dataan perustuvia raportteja erilaisina kuvaajina ja vaiheiden eteneminen voidaan esittää selkeässä kalenterinäkymässä.

 

Sovellusintegraatioiden avulla OKR-malli on mahdollista integroida omien suosikki-sovellusten kanssa. Tämän avulla tuplatyö poistuu ja voit keskittyä olennaiseen.

Oletteko kiinnostuneet tavoitejohtamismallista?

Voimme auttaa!

Varaa maksuton konsultointi

Tutustu Kamuun videolla!